L'àrea de formació de Quart per l'Esport es dedica a la formació integral de professionals especialitzats en l'activitat física i esportiva, dirigida als monitors, tècnics, gestors, associacions, entitats i clubs esportius.

 

Quart per l'Esport compta amb un ampli bagatge formatiu, dotat d'un grup de professionals que formen un equip multidisciplinari especialitzats en les diferents àrees d'impartició, que garanteixen un èxit formatiu teoricopràctica aplicable en l'àmbit laboral.

 

Quart per l'Esport compta amb una àmplia oferta formativa, adaptant les necessitats i inquietuds reals dels professionals, avalant per una formació qualificada i reglada. 

 

 

Taller de Prevenció de les Addiccions en l'Esport Escolar.

Taller pràctic destinat a monitors/as esportius/as.

 

Els monitors esportius tenen la valuosa tasca de fer de l'activitat esportiva un espai per a la formació i l'educació, tractant d'afavorir des d'aqueixes activitats, experiències que enriquisquen el seu desenvolupament.

L'activitat esportiva afavoreix un concepte de salut que abasta tant el físic com el psicològic (l'activitat esportiva canalitza les emocions i augmenta la sensació de benestar) com el social (manera de relacionar-se entre iguals) D'ací la seua importància com a factor protector *delas addiccions i per tant dels monitors esportius com a agents de salut.

 

 

Comunicació i Xarxes Socials en l'Esport.

Comunicació i Xarxes Socials en l'Esport.

 

Jornada formativa destinada a clubs esportius amb l'objectiu de dotar d'eines en la difusió de les seues activitats i enfortir la seua presència en xarxes socials.

Obligacions documentals i fiscal

Obligacions documentals i fiscal.

 

Jornades destinades a tots els clubs esportius, que es fa extensible a la resta d'associacions del municipi, en les quals es treballaran les obligacions documentals i fiscals que les associacions han de conéixer i complir, a través de casos pràctics i de material que s'entregarà en aquesta formació.